Takatak

Releases

Phantom (Reimagined)
Phantom (Reimagined)
Single • 2022
Flash Your Bones
Flash Your Bones
Single • 2022
Phantom [Explicit]
Phantom [Explicit]
E
Single • 2022
Backseat
Backseat
Single • 2021
Volition (Reimagined)
Volition (Reimagined)
Single • 2020
Acrophase [Explicit]
Acrophase [Explicit]
E
Album • 2020
Phantom
Phantom
Single • 2020
Volition
Volition
Single • 2020
Voyager
Voyager
Single • 2020

Top Songs

1. Flash Your Bones
1. Flash Your Bones
Takatak [feat. Natasha Noorani & Talal Qureshi]

3. Voyager
3. Voyager
Takatak

6. Far Away (Yatin Srivastava Project Remix)
6. Far Away (Yatin Srivastava Project Remix)
Takatak [feat. Yatin Srivastava Project]

7. Fault Lines (Malik Remix)
7. Fault Lines (Malik Remix)
Takatak [feat. Keshav Dhar, Shamsher Rana & Malik]

8. Phantom (Reimagined)
8. Phantom (Reimagined)
Takatak [feat. Ali Suhail]

9. Volition (Reimagined)
9. Volition (Reimagined)
Takatak [feat. Ali Suhail]

10. Phantom
10. Phantom
E
Takatak [feat. Floatleaf]

12. Fault Lines
12. Fault Lines
Takatak [feat. Keshav Dhar & Shamsher Rana]

Top Albums

1. Acrophase [Explicit]
1. Acrophase [Explicit]
E
Album • 2020