Artist

Tám Thưa

Popular Songs

Trăng thu dạ khúc 1
Trăng thu dạ khúc 1
Út Trà Ôn, Cô Phùng Há, Phương Quang, Tám Thưa & Út Hiền

Đời Cô Lựu
Đời Cô Lựu
Cô Phùng Há & Tám Thưa

Quân Vương Và Thiếp
Quân Vương Và Thiếp
Cô Tư Sạng, Hồng Châu, Năm Nghĩa & Tám Thưa

Sầu Vương Biên Ải
Sầu Vương Biên Ải
Cô Tư Sạng, Hồng Châu, Năm Nghĩa & Tám Thưa

Ái Tình Không Giai Cấp
Ái Tình Không Giai Cấp
Tám Thưa, Cô Ba Bến Tre, Cô Ba Trà Vinh & Cô Tư Bé

Trăng thu dạ khúc 2
Trăng thu dạ khúc 2
Út Trà Ôn, Cô Phùng Há, Phương Quang, Tám Thưa & Út Hiền

Tình Anh Bán Chiếu
Tình Anh Bán Chiếu
Cô Tư Sạng, Hồng Châu, Năm Nghĩa & Tám Thưa

Hoa Rơi Cửa Phật
Hoa Rơi Cửa Phật
Cô Tư Sạng, Hồng Châu, Năm Nghĩa & Tám Thưa

0:00