Umashankar Ujala

New Release

Jobana Nahi Chha Ye Iyar
albumJobana Nahi Chha Ye Iyar
Umashankar Ujala, Nov 09, 2022

Releases

Jobana Nahi Chha Ye Iyar
Jobana Nahi Chha Ye Iyar
Umashankar Ujala
Izahar
Izahar
Umashankar Ujala
Nishani
Nishani
Umashankar Ujala

Top Songs

1. Chhath Maiya Ke Ghat
1. Chhath Maiya Ke Ghat
Umashankar Ujala

2. Ganesh Ji Ki Arti
2. Ganesh Ji Ki Arti
Umashankar Ujala

5. Banhab Rakhi Tohari Kalaeeya
5. Banhab Rakhi Tohari Kalaeeya
Sima Jaiswal & Umashankar Ujala

6. Chadhate Dashahara
6. Chadhate Dashahara
Umashankar Ujala

7. Diya Chhathi Maai Ke
7. Diya Chhathi Maai Ke
Umashankar Ujala

8. Badi Dukh Sahile
8. Badi Dukh Sahile
Umashankar Ujala

10. Chhapra KE Chhauda
10. Chhapra KE Chhauda
Umashankar Ujala

12. Sone Ke Thariywa Me
12. Sone Ke Thariywa Me
Umashankar Ujala

Top Albums

1. Nishani
1. Nishani
Umashankar Ujala
2. Izahar
2. Izahar
Umashankar Ujala