Artist

Bhai Gurjit Singh Ji, Bhai Jujhar Singh Ji

Popular Songs

Brahm Gyani Sadh Jeeve Nahi Marta
Brahm Gyani Sadh Jeeve Nahi Marta
Bhai Gurjit Singh Ji, Bhai Jujhar Singh Ji

Katak Karam Kamavne
Katak Karam Kamavne
Bhai Gurjit Singh Ji, Bhai Jujhar Singh Ji

Ghar Sukh Vaseya
Ghar Sukh Vaseya
Bhai Gurjit Singh Ji, Bhai Jujhar Singh Ji

Soe Soe Deve
Soe Soe Deve
Bhai Gurjit Singh Ji, Bhai Jujhar Singh Ji

Gur Ramdas Rakho Sarnai
Gur Ramdas Rakho Sarnai
Bhai Gurjit Singh Ji, Bhai Jujhar Singh Ji

Mill Mere Pritma Jeeo
Mill Mere Pritma Jeeo
Bhai Gurjit Singh Ji, Bhai Jujhar Singh Ji

Popular Albums

Brahm Gyani Sadh Jeeve Nahi Marta
Brahm Gyani Sadh Jeeve Nahi Marta
Bhai Gurjit Singh Ji, Bhai Jujhar Singh Ji

0:00