Artist

Shreya Chakraborty

Popular Songs

Juddho Joyer Gaan
Juddho Joyer Gaan
Shreya Chakraborty

De De Pal Tule Dey
De De Pal Tule Dey
Shreya Chakraborty

Pindare Polasher Bon
Pindare Polasher Bon
Shreya Chakraborty

Palte Gechi
Palte Gechi
Shreya Chakraborty

Shudhu Cholo Ekbar
Shudhu Cholo Ekbar
Utathya Ghosh, Prasenjit Mallick & Shreya Chakraborty

Popular Albums

Juddho Joyer Gaan
Juddho Joyer Gaan
Shreya Chakraborty
De De Pal Tule Dey
De De Pal Tule Dey
Shreya Chakraborty
Pindare Polasher Bon
Pindare Polasher Bon
Shreya Chakraborty
Palte Gechi
Palte Gechi
Shreya Chakraborty
Shudhu Cholo Ekbar
Shudhu Cholo Ekbar
Utathya Ghosh, Prasenjit Mallick & Shreya Chakraborty

0:00