Laxman Gohel

Albums

Thakor the Great
Thakor the Great
Laxman Gohel
Janu Dhadke Na Dil
Janu Dhadke Na Dil
Laxman Gohel
Ja Thai Ae Kari Le
Ja Thai Ae Kari Le
Laxman Gohel
Ja Thaay A Kari Le
Ja Thaay A Kari Le
Laxman Gohel

Popular Songs

Thakor The Great
Thakor The Great
Laxman Gohel

Janu Dhadke Na Dil
Janu Dhadke Na Dil
Laxman Gohel

Ja Thai Ae Kari Le
Ja Thai Ae Kari Le
Laxman Gohel

Ja Thaay A Kari Le
Ja Thaay A Kari Le
Laxman Gohel

Popular Albums

Thakor the Great
Thakor the Great
Laxman Gohel
Janu Dhadke Na Dil
Janu Dhadke Na Dil
Laxman Gohel
Ja Thai Ae Kari Le
Ja Thai Ae Kari Le
Laxman Gohel
Ja Thaay A Kari Le
Ja Thaay A Kari Le
Laxman Gohel