Artist

Biserka Kaluchich

Popular Songs

Mussorgsky: Boris Godounov, Act 1 (Arr. Rimsky-Korsakov) - "Poymala ya siza seleznya"
Mussorgsky: Boris Godounov, Act 1 (Arr. Rimsky-Korsakov) - "Poymala ya siza seleznya"
Zharko Tzveych, Miro Brajnik, Biserka Kaluchich, Stepan Vukashevich, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich

Mussorgsky: Boris Godounov, Act 1 (Arr. Rimsky-Korsakov) - "Zvonyat k zautreni, Blagoslovi"
Mussorgsky: Boris Godounov, Act 1 (Arr. Rimsky-Korsakov) - "Zvonyat k zautreni, Blagoslovi"
Biserka Kaluchich, Zharko Tzveych, Stepan Vukashevich, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich

Mussorgsky: Boris Godounov, Act 1 (Arr. Rimsky-Korsakov) - "Kak vo gorodye bylo vo Kazane"
Mussorgsky: Boris Godounov, Act 1 (Arr. Rimsky-Korsakov) - "Kak vo gorodye bylo vo Kazane"
Zharko Tzveych, Miro Brajnik, Biserka Kaluchich, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich

Mussorgsky: Boris Godounov, Act 1 (Arr. Rimsky-Korsakov) - "Shto zh ti prizadumalsa, tovarisch?"
Mussorgsky: Boris Godounov, Act 1 (Arr. Rimsky-Korsakov) - "Shto zh ti prizadumalsa, tovarisch?"
Zharko Tzveych, Miro Brajnik, Stepan Vukashevich, Biserka Kaluchich, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich

Mussorgsky: Boris Godounov, Act 1 (Arr. Rimsky-Korsakov) - "Shto zh ne podtyagivayesh, da i ne potyagivayesh?"
Mussorgsky: Boris Godounov, Act 1 (Arr. Rimsky-Korsakov) - "Shto zh ne podtyagivayesh, da i ne potyagivayesh?"
Ilya Gligorievich, Zharko Tzveych, Stepan Vukashevich, Miro Brajnik, Biserka Kaluchich, Belgrade National Opera Orchestra & Kreshimir Baranovich