Artist

Shankar Nakate

Popular Songs

Rasik Janaachi Prathana (Turewale)
Rasik Janaachi Prathana (Turewale)
Vasant T. Bhoir, Shankar Nakate & Tukaram Patil

Naache Thaiya Thaiya Gaulan (Turewale)
Naache Thaiya Thaiya Gaulan (Turewale)
Vasant T. Bhoir, Shankar Nakate & Tukaram Patil

Dili Baazi Aapulya Praanachi (Turewale)
Dili Baazi Aapulya Praanachi (Turewale)
Vasant T. Bhoir, Shankar Nakate & Tukaram Patil

Majhe Ganpati Bappa Aale Gan (Turewale)
Majhe Ganpati Bappa Aale Gan (Turewale)
Vasant T. Bhoir, Shankar Nakate & Tukaram Patil

Kapali Lal Lal Ku Ku (Turewale)
Kapali Lal Lal Ku Ku (Turewale)
Vasant T. Bhoir, Shankar Nakate & Tukaram Patil

0:00