Shailendra Pandey

Releases

Suratiya Badi Nik Lagela
Suratiya Badi Nik Lagela
Shailendra Pandey & Kavita Yadav
Bhor Hokhe Da
Bhor Hokhe Da
Kavita Yadav & Shailendra Pandey

Top Songs

1. Suratiya Badi Nik Lagela
1. Suratiya Badi Nik Lagela
Shailendra Pandey & Kavita Yadav

2. Bhor Hokhe Da
2. Bhor Hokhe Da
Kavita Yadav & Shailendra Pandey