Phương Cẩm Ngọc

Top Songs

1. Câu hát chung tình
1. Câu hát chung tình
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

2. Công chúa đã yêu
2. Công chúa đã yêu
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

3. Đôi ngả chia ly
3. Đôi ngả chia ly
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

4. Xa người yêu
4. Xa người yêu
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

5. Độ ta không độ nàng
5. Độ ta không độ nàng
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

6. Thương sao mối tình đầu
6. Thương sao mối tình đầu
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

7. Ngày ấy mình yêu nhau
7. Ngày ấy mình yêu nhau
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

8. Lỡ mối duyên quê
8. Lỡ mối duyên quê
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

9. Này người tình ơi
9. Này người tình ơi
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

10. Thể non hẹn biển
10. Thể non hẹn biển
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

11. Lệnh Truy Nã
11. Lệnh Truy Nã
Lê Minh Hảo & Phương Cẩm Ngọc

12. Nguyệt Hổ Vương
12. Nguyệt Hổ Vương
Phương Cẩm Ngọc & Lê Minh Hảo

Top Albums