Artist

Phương Cẩm Ngọc

Popular Songs

LK Làm Dâu Xứ Lạ
LK Làm Dâu Xứ Lạ
Đăng Nguyên [feat. Phương Cẩm Ngọc]

Lỡ Thương Nhau Rồi
Lỡ Thương Nhau Rồi
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

Bí mật trái tim
Bí mật trái tim
Phương Cẩm Ngọc & Lê Anh Khôi, Phương Cẩm Ngọc & Lê Anh Khôi

Lời anh hứa
Lời anh hứa
Phương Cẩm Ngọc

Tân cổ Nếu hai đứa mình
Tân cổ Nếu hai đứa mình
Hoàng Việt Trang & Phương Cẩm Ngọc, Hoàng Việt Trang & Phương Cẩm Ngọc

Cho Vừa Lòng Em
Cho Vừa Lòng Em
Dang Nguyen [feat. Phương Cẩm Ngọc]

Lỡ mối duyên quê
Lỡ mối duyên quê
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

Yêu thầm
Yêu thầm
Hoàng Tuấn Linh & Phương Cẩm Ngọc, Hoàng Tuấn Linh & Phương Cẩm Ngọc

Chờ người
Chờ người
Phương Cẩm Ngọc & Phương Diễm Trinh, Phương Cẩm Ngọc & Phương Diễm Trinh

Tân cổ Mình ơi
Tân cổ Mình ơi
Phương Cẩm Ngọc & Phương Cẩm Ngọc

Duyên Nợ Miền Tây
Duyên Nợ Miền Tây
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

0:00