Phương Cẩm Ngọc

Top Songs

1. Lỡ Thương Nhau Rồi
1. Lỡ Thương Nhau Rồi
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

2. Dù Anh Tay Trắng
2. Dù Anh Tay Trắng
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

3. Duyên Nợ Miền Tây
3. Duyên Nợ Miền Tây
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

4. Đôi ngả chia ly
4. Đôi ngả chia ly
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

5. Thể non hẹn biển
5. Thể non hẹn biển
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

6. Ngày ấy mình yêu nhau
6. Ngày ấy mình yêu nhau
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

7. Lỡ mối duyên quê
7. Lỡ mối duyên quê
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

8. Độ ta không độ nàng
8. Độ ta không độ nàng
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

9. Câu hát chung tình
9. Câu hát chung tình
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

10. Thương sao mối tình đầu
10. Thương sao mối tình đầu
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

11. Này người tình ơi
11. Này người tình ơi
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc

12. Công chúa đã yêu
12. Công chúa đã yêu
Giang Trường & Phương Cẩm Ngọc