Artist

V.Kusuma

Popular Songs

Sankara Sambasiva
Sankara Sambasiva
Parupalli Ranganath, P.S.Charan, P.Satyanarayana, V.Kusuma & V.Vanaja

Gajanana
Gajanana
Parupalli Ranganath, P.S.Charan, P.Satyanarayana, V.Kusuma & V.Vanaja

Saibaba
Saibaba
Parupalli Ranganath, P.S.Charan, P.Satyanarayana, V.Kusuma & V.Vanaja

Govinda Hari
Govinda Hari
Parupalli Ranganath, P.S.Charan, P.Satyanarayana, V.Kusuma & V.Vanaja

He Parthipurisha
He Parthipurisha
Parupalli Ranganath, P.S.Charan, P.Satyanarayana, V.Kusuma & V.Vanaja

Ambike
Ambike
Parupalli Ranganath, P.S.Charan, P.Satyanarayana, V.Kusuma & V.Vanaja

Sadguru Sai
Sadguru Sai
Parupalli Ranganath, P.S.Charan, P.Satyanarayana, V.Kusuma & V.Vanaja

Gopala Gopala
Gopala Gopala
Parupalli Ranganath, P.S.Charan, P.Satyanarayana, V.Kusuma & V.Vanaja

Slokam
Slokam
Parupalli Ranganath, P.S.Charan, P.Satyanarayana, V.Kusuma & V.Vanaja