Zafar Hanjra

New Release

Har Koi Charhdi Kani Da Hai Bhai Wal - Single
albumHar Koi Charhdi Kani Da Hai Bhai Wal - Single
Zafar Hanjra, Jul 04, 2022

Popular Songs

Haon Jaddan Nikka Jiya
Haon Jaddan Nikka Jiya
Shafqat Abbas Shafqat & Zafar Hanjra

Thori Rah Gai Aye
Thori Rah Gai Aye
Zafar Hanjra

Thori Reh Gai Ay
Thori Reh Gai Ay
Zafar Hanjra

Inj Ta Muki Hai Kaina
Inj Ta Muki Hai Kaina
Shahid Mansoor Malangi & Zafar Hanjra

Dil Sada Wala Day
Dil Sada Wala Day
Zafar Hanjra

Das Ki Chahna Ayn
Das Ki Chahna Ayn
Zafar Hanjra