Ashish Aviral

New Release

J Payo Tehi
J Payo Tehi
Ashish Aviral & Asmita Adhikari, Apr 04, 2024

Top Songs

1. Aaha Kya Ramro (From "Mahajatra")
1. Aaha Kya Ramro (From "Mahajatra")
Asmita Adhikari & Ashish Aviral

2. Parana Parana
2. Parana Parana
Ashish Aviral & Anju Panta

3. Papa Ki Pari
3. Papa Ki Pari
Sushila Pathak & Ashish Aviral

4. Kale Ketale (From "Aincho Paincho")
4. Kale Ketale (From "Aincho Paincho")
Ashish Aviral & Asmita Adhikari

5. J Payo Tehi
5. J Payo Tehi
Ashish Aviral & Asmita Adhikari

6. Ye Mera Babini (From "Dui Kadam")
6. Ye Mera Babini (From "Dui Kadam")
Ashish Aviral & Nirusha Bhattarai

8. Papaki Pari - Acoustic Version
8. Papaki Pari - Acoustic Version
Ashish Aviral & Sushila Pathak

9. Fulai Fula Dinchhau ki - Remake Version
9. Fulai Fula Dinchhau ki - Remake Version
Shiva Pariyar & Ashish Aviral

10. Chhunumunu Chhunumunu
10. Chhunumunu Chhunumunu
Anju Panta & Ashish Aviral

11. O Ho Ni!
11. O Ho Ni!
Ashish Aviral & Sushila Pathak