Artist

Rajan Thakor

Popular Songs

Raah Ti Bhulli Bachchi Di Maye
Raah Ti Bhulli Bachchi Di Maye
Vimla Kahkashaan, Sanju Rathod, Sadim Ali, Salim Ali, Rajan Thakor & Rathore Sister

Bhadrakali Ji De Dar Diya Jaga
Bhadrakali Ji De Dar Diya Jaga
Vimla Kahkashaan, Sanju Rathod, Sadim Ali, Salim Ali, Rajan Thakor & Rathore Sister

Oonche Bhawna Te Bolan More
Oonche Bhawna Te Bolan More
Vimla Kahkashaan, Sanju Rathod, Sadim Ali, Salim Ali, Rajan Thakor & Rathore Sister

Kanchi Meri
Kanchi Meri
Rajan Thakor, Shilpa Thakor & Anwar Shaikh

Maa Da Sajya Dar
Maa Da Sajya Dar
Vimla Kahkashaan, Sanju Rathod, Sadim Ali, Salim Ali, Rajan Thakor & Rathore Sister

Ame Rajwadi Shatriya
Ame Rajwadi Shatriya
Rajan Thakor, Shilpa Thakor & Anwar Shaikh

Maru Daldu
Maru Daldu
Rajan Thakor, Shilpa Thakor & Anwar Shaikh

Akhaldi Juve Tamari Vaat
Akhaldi Juve Tamari Vaat
Rajan Thakor, Shilpa Thakor & Anwar Shaikh

Kem Kari Radha Haali
Kem Kari Radha Haali
Rajan Thakor, Shilpa Thakor & Anwar Shaikh

Raah Te Bhulli Di Maye
Raah Te Bhulli Di Maye
Vimla Kahkashaan, Sanju Rathod, Sadim Ali, Salim Ali, Rajan Thakor & Rathore Sister

Aayi Jagrate Wali Raat
Aayi Jagrate Wali Raat
Vimla Kahkashaan, Sanju Rathod, Sadim Ali, Salim Ali, Rajan Thakor & Rathore Sister

Popular Albums

0:00