Artist

Prashant Parmar

Popular Songs

Karuna Na Karnara
Karuna Na Karnara
Ketan Dedhia & Prashant Parmar

Pratham Jineshwar Pujta
Pratham Jineshwar Pujta
Ketan Dedhia & Prashant Parmar

Ab Saup Diya Is
Ab Saup Diya Is
Prashant Parmar

Rushabh Jinraj Muj
Rushabh Jinraj Muj
Ketan Dedhia & Prashant Parmar

Avu De Vardaan
Avu De Vardaan
Ketan Dedhia & Prashant Parmar

Aisi Dasha Ho
Aisi Dasha Ho
Ketan Dedhia & Prashant Parmar

Jay Aadinath
Jay Aadinath
Ketan Dedhia & Prashant Parmar

Giriraj Jhankhe Che Man
Giriraj Jhankhe Che Man
Ketan Dedhia & Prashant Parmar

Prabhu Aa Jao
Prabhu Aa Jao
Ketan Dedhia & Prashant Parmar

Popular Albums

Sau Chalo Girnar
Sau Chalo Girnar
Prashant Parmar
Avu De Vardan
Avu De Vardan
Prashant Parmar
Jain Mashup Songs
Jain Mashup Songs
Prashant Parmar

0:00