Artist

Ashok Parki

Popular Songs

Janaar Kuthe Ha Jatha
Janaar Kuthe Ha Jatha
Ajit Kadkade, Ashok Parki & Shantaram Nandgaonkar

Samtechya Chhayekhali
Samtechya Chhayekhali
Arun Ingle, Ashok Parki & Shantaram Nandgaonkar

Tujhya Navaat Navaat
Tujhya Navaat Navaat
Kavita Krishnamurthy, Ashok Parki & Shantaram Nandgaonkar

Hey Mahamanwa
Hey Mahamanwa
Arun Ingle, Suhasini, Ashok Parki & Shantaram Nandgaonkar

Kiti Sangu Saye Baai
Kiti Sangu Saye Baai
Uttara Kelkar, Ashok Parki & Shantaram Nandgaonkar

Ughad Dar Tu Ughad Kawade
Ughad Dar Tu Ughad Kawade
Ajit Kadkade, Ashok Parki & Shantaram Nandgaonkar

Ya Anant Suryaprakasha
Ya Anant Suryaprakasha
Uday Upadhyay, Suhasini, Ashok Parki & Shantaram Nandgaonkar

Bheemshakti Tarihi Saday
Bheemshakti Tarihi Saday
Kavita Krishnamurthy, Ashok Parki & Shantaram Nandgaonkar

Popular Albums

0:00