Artist

Anuradha Ganu

Popular Songs

Je Swapra Mi Visraiche
Je Swapra Mi Visraiche
Anuradha Paudwal, Shridhar Phadke, Dr. Gopal Marathe, Anuradha Ganu, Shanta Shelke, Sanjay Upadhyay & Others

Mala Labhala Ha
Mala Labhala Ha
Anuradha Paudwal, Shridhar Phadke, Dr. Gopal Marathe, Anuradha Ganu, Shanta Shelke, Sanjay Upadhyay & Others

Fulte Kashi
Fulte Kashi
Anuradha Paudwal, Shridhar Phadke, Dr. Gopal Marathe, Anuradha Ganu, Shanta Shelke, Sanjay Upadhyay & Others

Tu Ni Mi Ni Hi Hawa
Tu Ni Mi Ni Hi Hawa
Anuradha Paudwal, Shridhar Phadke, Dr. Gopal Marathe, Anuradha Ganu, Shanta Shelke, Sanjay Upadhyay & Others

Asse Bai Aale Dhag
Asse Bai Aale Dhag
Anuradha Paudwal, Shridhar Phadke, Dr. Gopal Marathe, Anuradha Ganu, Shanta Shelke, Sanjay Upadhyay & Others

Velit Phool Mittana
Velit Phool Mittana
Anuradha Paudwal, Shridhar Phadke, Dr. Gopal Marathe, Anuradha Ganu, Shanta Shelke, Sanjay Upadhyay & Others

Aabhal Chandanyanche
Aabhal Chandanyanche
Anuradha Paudwal, Shridhar Phadke, Dr. Gopal Marathe, Anuradha Ganu, Shanta Shelke, Sanjay Upadhyay & Others

Sanyach Paaywata
Sanyach Paaywata
Anuradha Paudwal, Shridhar Phadke, Dr. Gopal Marathe, Anuradha Ganu, Shanta Shelke, Sanjay Upadhyay & Others

Daatun Aale Megh Nabhaat
Daatun Aale Megh Nabhaat
Anuradha Paudwal, Shridhar Phadke, Dr. Gopal Marathe, Anuradha Ganu, Shanta Shelke, Sanjay Upadhyay & Others

0:00