Artist

Balram Bharti

Popular Songs

Shyam Baja Gaye Bansuri
Shyam Baja Gaye Bansuri
Muneem Kumar Burman, Gayatri Goswami, Parshuram Patel, Santosh Dede, Subhash Tiwari, Vasantpuri Goswami, Raju Bechen & Balram Bharti

Bijali Ki Satran
Bijali Ki Satran
Muneem Kumar Burman, Gayatri Goswami, Parshuram Patel, Santosh Dede, Subhash Tiwari, Vasantpuri Goswami, Raju Bechen & Balram Bharti

Di Budhe Se Ho Gaee Ladaai
Di Budhe Se Ho Gaee Ladaai
Muneem Kumar Burman, Gayatri Goswami, Parshuram Patel, Santosh Dede, Subhash Tiwari, Vasantpuri Goswami, Raju Bechen & Balram Bharti

Saiyan Hamaar Pachrsiya
Saiyan Hamaar Pachrsiya
Muneem Kumar Burman, Gayatri Goswami, Parshuram Patel, Santosh Dede, Subhash Tiwari, Vasantpuri Goswami, Raju Bechen & Balram Bharti

Maike Chali Gai Gori
Maike Chali Gai Gori
Muneem Kumar Burman, Gayatri Goswami, Parshuram Patel, Santosh Dede, Subhash Tiwari, Vasantpuri Goswami, Raju Bechen & Balram Bharti

Gori Se Mela Mein Laagi
Gori Se Mela Mein Laagi
Muneem Kumar Burman, Gayatri Goswami, Parshuram Patel, Santosh Dede, Subhash Tiwari, Vasantpuri Goswami, Raju Bechen & Balram Bharti

Rojee Lade Ghar Walon Se
Rojee Lade Ghar Walon Se
Muneem Kumar Burman, Gayatri Goswami, Parshuram Patel, Santosh Dede, Subhash Tiwari, Vasantpuri Goswami, Raju Bechen & Balram Bharti

Gaadi Wale Chhaila
Gaadi Wale Chhaila
Muneem Kumar Burman, Gayatri Goswami, Parshuram Patel, Santosh Dede, Subhash Tiwari, Vasantpuri Goswami, Raju Bechen & Balram Bharti

Paniya Bhare Guiyan Gaee
Paniya Bhare Guiyan Gaee
Muneem Kumar Burman, Gayatri Goswami, Parshuram Patel, Santosh Dede, Subhash Tiwari, Vasantpuri Goswami, Raju Bechen & Balram Bharti

Baari Hai Tori Umariya
Baari Hai Tori Umariya
Muneem Kumar Burman, Gayatri Goswami, Parshuram Patel, Santosh Dede, Subhash Tiwari, Vasantpuri Goswami, Raju Bechen & Balram Bharti

0:00