Artist

Pancham Singh Parshuram

Popular Songs

More Chhatrasal Rajan Se Vanara
More Chhatrasal Rajan Se Vanara
Vandana, Manoj, Ragi, Sabrangi, Dashrath, Pancham Singh Parshuram, Kamla, Madhu, Mathura, Ramkishore, Latif, Raju, Bhole & Rajesh

Banna Ji Ki Sajnaee
Banna Ji Ki Sajnaee
Vandana, Manoj, Ragi, Sabrangi, Dashrath, Pancham Singh Parshuram, Kamla, Madhu, Mathura, Ramkishore, Latif, Raju, Bhole & Rajesh

Banaras Ke Diya Na Ghalo
Banaras Ke Diya Na Ghalo
Vandana, Manoj, Ragi, Sabrangi, Dashrath, Pancham Singh Parshuram, Kamla, Madhu, Mathura, Ramkishore, Latif, Raju, Bhole & Rajesh

Banna Band Kholat Hai Naiyan
Banna Band Kholat Hai Naiyan
Vandana, Manoj, Ragi, Sabrangi, Dashrath, Pancham Singh Parshuram, Kamla, Madhu, Mathura, Ramkishore, Latif, Raju, Bhole & Rajesh

Banna Bulaye Banni Nahin Aaye
Banna Bulaye Banni Nahin Aaye
Vandana, Manoj, Ragi, Sabrangi, Dashrath, Pancham Singh Parshuram, Kamla, Madhu, Mathura, Ramkishore, Latif, Raju, Bhole & Rajesh

Banna Sone Ro Atariya
Banna Sone Ro Atariya
Vandana, Manoj, Ragi, Sabrangi, Dashrath, Pancham Singh Parshuram, Kamla, Madhu, Mathura, Ramkishore, Latif, Raju, Bhole & Rajesh

Banna Bane Rathunath
Banna Bane Rathunath
Vandana, Manoj, Ragi, Sabrangi, Dashrath, Pancham Singh Parshuram, Kamla, Madhu, Mathura, Ramkishore, Latif, Raju, Bhole & Rajesh

Kitae Sikh Aaye
Kitae Sikh Aaye
Vandana, Manoj, Ragi, Sabrangi, Dashrath, Pancham Singh Parshuram, Kamla, Madhu, Mathura, Ramkishore, Latif, Raju, Bhole & Rajesh

Mero Banna Bhago Jaay
Mero Banna Bhago Jaay
Vandana, Manoj, Ragi, Sabrangi, Dashrath, Pancham Singh Parshuram, Kamla, Madhu, Mathura, Ramkishore, Latif, Raju, Bhole & Rajesh

Avadh Mein Bhayo Kamal
Avadh Mein Bhayo Kamal
Vandana, Manoj, Ragi, Sabrangi, Dashrath, Pancham Singh Parshuram, Kamla, Madhu, Mathura, Ramkishore, Latif, Raju, Bhole & Rajesh

0:00