Artist

B.A.Sunil Devaragudda

Popular Songs

Maltesha Maatanaado
Maltesha Maatanaado
Puttur Narasimha Nayak, Manjula Gururaj, Kasturi Shankar, B. V. Srinivas & B.A.Sunil Devaragudda

Mailarapuradali
Mailarapuradali
Puttur Narasimha Nayak, B. S. Chaya, G. V. Atri, Sadhu Kokila, Maruthy & B.A.Sunil Devaragudda

Entha Mahima
Entha Mahima
Puttur Narasimha Nayak, Manjula Gururaj, Kasturi Shankar, B. V. Srinivas & B.A.Sunil Devaragudda

Mangalaarathi
Mangalaarathi
Puttur Narasimha Nayak, Manjula Gururaj, Kasturi Shankar, B. V. Srinivas & B.A.Sunil Devaragudda

Yelukoti Yelukoti
Yelukoti Yelukoti
Puttur Narasimha Nayak, B. S. Chaya, G. V. Atri, Sadhu Kokila, Maruthy & B.A.Sunil Devaragudda

Dhanya Naadenu
Dhanya Naadenu
Puttur Narasimha Nayak, Manjula Gururaj, Kasturi Shankar, B. V. Srinivas & B.A.Sunil Devaragudda

Namo Namo Sri Mailaralinga
Namo Namo Sri Mailaralinga
Puttur Narasimha Nayak, B. S. Chaya, G. V. Atri, Sadhu Kokila, Maruthy & B.A.Sunil Devaragudda

Ninnaa Karuneya
Ninnaa Karuneya
Puttur Narasimha Nayak, Manjula Gururaj, Kasturi Shankar, B. V. Srinivas & B.A.Sunil Devaragudda

Guddada Mele
Guddada Mele
Puttur Narasimha Nayak, Manjula Gururaj, Kasturi Shankar, B. V. Srinivas & B.A.Sunil Devaragudda

Bandiya Katti
Bandiya Katti
Puttur Narasimha Nayak, B. S. Chaya, G. V. Atri, Sadhu Kokila, Maruthy & B.A.Sunil Devaragudda

Hege Ninna Kaanali Deva
Hege Ninna Kaanali Deva
Puttur Narasimha Nayak, Manjula Gururaj, Kasturi Shankar, B. V. Srinivas & B.A.Sunil Devaragudda

Nodabanni Neevu
Nodabanni Neevu
Puttur Narasimha Nayak, Manjula Gururaj, Kasturi Shankar, B. V. Srinivas & B.A.Sunil Devaragudda

0:00