B.A.Sunil Devaragudda

Top Songs

1. Guddada Mele
1. Guddada Mele
Puttur Narasimha Nayak, Manjula Gururaj, Kasturi Shankar, B. V. Srinivas & B.A.Sunil Devaragudda

2. Ninnaa Karuneya
2. Ninnaa Karuneya
Puttur Narasimha Nayak, Manjula Gururaj, Kasturi Shankar, B. V. Srinivas & B.A.Sunil Devaragudda

3. Mangalaarathi
3. Mangalaarathi
Puttur Narasimha Nayak, Manjula Gururaj, Kasturi Shankar, B. V. Srinivas & B.A.Sunil Devaragudda

4. Entha Mahima
4. Entha Mahima
Puttur Narasimha Nayak, Manjula Gururaj, Kasturi Shankar, B. V. Srinivas & B.A.Sunil Devaragudda

5. Dhanya Naadenu
5. Dhanya Naadenu
Puttur Narasimha Nayak, Manjula Gururaj, Kasturi Shankar, B. V. Srinivas & B.A.Sunil Devaragudda

6. Hege Ninna Kaanali Deva
6. Hege Ninna Kaanali Deva
Puttur Narasimha Nayak, Manjula Gururaj, Kasturi Shankar, B. V. Srinivas & B.A.Sunil Devaragudda

7. Maltesha Maatanaado
7. Maltesha Maatanaado
Puttur Narasimha Nayak, Manjula Gururaj, Kasturi Shankar, B. V. Srinivas & B.A.Sunil Devaragudda

8. Eddelu Elayya
8. Eddelu Elayya
Puttur Narasimha Nayak, Manjula Gururaj, Kasturi Shankar, B. V. Srinivas & B.A.Sunil Devaragudda

9. Nodabanni Neevu
9. Nodabanni Neevu
Puttur Narasimha Nayak, Manjula Gururaj, Kasturi Shankar, B. V. Srinivas & B.A.Sunil Devaragudda

10. Namo Namo Sri Mailaralinga
10. Namo Namo Sri Mailaralinga
Puttur Narasimha Nayak, B. S. Chaya, G. V. Atri, Sadhu Kokila, Maruthy & B.A.Sunil Devaragudda

11. Bandiya Katti
11. Bandiya Katti
Puttur Narasimha Nayak, B. S. Chaya, G. V. Atri, Sadhu Kokila, Maruthy & B.A.Sunil Devaragudda

12. Neneyuthaliru Mana
12. Neneyuthaliru Mana
Puttur Narasimha Nayak, B. S. Chaya, G. V. Atri, Sadhu Kokila, Maruthy & B.A.Sunil Devaragudda