Artist

Sakuntla Jadhav

Popular Songs

Roop Maiya Ganpati Rajache
Roop Maiya Ganpati Rajache
Anuradha Paudwal, Suresh Wadkar, Sakuntla Jadhav, Shashikant Mumbare, Ganesh Bhagat, Nandu Honap, Pravin Davane & Sagar Pawar

Tulja Bhawani Basli Natunt
Tulja Bhawani Basli Natunt
Anand Shinde, Sakuntla Jadhav, Shrikant Narayan, Rahul Shinde, Kamlesh Jadhav, Ashok Vaigankar & Sagar Pawar

Gajvandna Re Ganraya
Gajvandna Re Ganraya
Anuradha Paudwal, Suresh Wadkar, Sakuntla Jadhav, Shashikant Mumbare, Ganesh Bhagat, Nandu Honap, Pravin Davane & Sagar Pawar

Tomkam Revunir
Tomkam Revunir
Somala Banjara, Sakuntla Jadhav & Dharmen Padiya

Gorichya Nandna
Gorichya Nandna
Anuradha Paudwal, Suresh Wadkar, Sakuntla Jadhav, Shashikant Mumbare, Ganesh Bhagat, Nandu Honap, Pravin Davane & Sagar Pawar

Yugpurushala Mahanwala............ Jhali Mangal Pahat
Yugpurushala Mahanwala............ Jhali Mangal Pahat
Jagdish Gorase, Sakuntla Jadhav, Rahul, Vitthal, Prabhakar, Ashok, Madhuri, Kailash Mehta & Prabhakar Pokharikar

Thai Thai Diseambabai
Thai Thai Diseambabai
Anand Shinde, Sakuntla Jadhav, Shrikant Narayan, Rahul Shinde, Kamlesh Jadhav, Ashok Vaigankar & Sagar Pawar

Shiv Shankar Hey Nageshwara, Rahivas Kari Dongrawari, Chala Gn Varulala Baai    Nagnathachi Amritwani, Jannabhari Shambhudari, Pahuya Nathnathacha Dham
Shiv Shankar Hey Nageshwara, Rahivas Kari Dongrawari, Chala Gn Varulala Baai Nagnathachi Amritwani, Jannabhari Shambhudari, Pahuya Nathnathacha Dham
Jagdish Gorse, Sakuntla Jadhav, Shrikant Narayan, Rahul Shinde, Vitthal Shinde, Madhuri Karmarkar, Kailash Mehta & Harendra Jadhav

Maanggange Kaathi
Maanggange Kaathi
Sakuntla Jadhav, Kamlesh Jadhav, Ashok Vaigankar & Sagar Pawar

Changbhal Hey Bolya
Changbhal Hey Bolya
Sakuntla Jadhav, Kamlesh Jadhav, Ashok Vaigankar & Sagar Pawar

Dise Mala Pandurpur
Dise Mala Pandurpur
Vijay Sartape, Sakuntla Jadhav, Rahul Shinde, Suhas Sadafule, Kamlesh Jadhav & Sopan Kokate

Gondhal Mandla Ya Amba Baicha
Gondhal Mandla Ya Amba Baicha
Anand Shinde, Sakuntla Jadhav, Shrikant Narayan, Rahul Shinde, Kamlesh Jadhav, Ashok Vaigankar & Sagar Pawar

0:00