Artist

H.Sathyanathan

Popular Songs

Sree Mangaadu Kamakshi
Sree Mangaadu Kamakshi
Smt. Jayalakshmi Sankar, Guru, Jayalakshmi Shankar, H.Sathyanathan & K.Samada.

Sri Mangadu Kamakshi Dukka Nivaarana Ashtakam
Sri Mangadu Kamakshi Dukka Nivaarana Ashtakam
Smt. Jayalakshmi Sankar, Guru, Jayalakshmi Shankar, H.Sathyanathan & K.Samada.

Sri Mangadu Kamakshi Naamavali
Sri Mangadu Kamakshi Naamavali
Smt. Jayalakshmi Sankar, Guru, Jayalakshmi Shankar, H.Sathyanathan & K.Samada.

Sri Mangadu Kamakshi Kumguma Padhigam
Sri Mangadu Kamakshi Kumguma Padhigam
Smt. Jayalakshmi Sankar, Guru, Jayalakshmi Shankar, H.Sathyanathan & K.Samada.

Sri Tulasi Sthothram
Sri Tulasi Sthothram
Smt. Jayalakshmi Sankar, Guru, Jayalakshmi Shankar, H.Sathyanathan & K.Samada.

Kuthu Vilakku Paatu
Kuthu Vilakku Paatu
Smt. Jayalakshmi Sankar, Guru, Jayalakshmi Shankar, H.Sathyanathan & K.Samada.

0:00