Artist

Baljit Purewal

Popular Songs

Tatti Rait De Kadchhe
Tatti Rait De Kadchhe
Sukhwinder Panchhi, B. S. Parwana, Jhalmal Singh Dhanda, Baljit Purewal & Kamlesh Rana

Sikkhi De Asool
Sikkhi De Asool
Sukhwinder Panchhi, B. S. Parwana, Jhalmal Singh Dhanda, Baljit Purewal & Kamlesh Rana

Sis Bina Baba Deep Singh
Sis Bina Baba Deep Singh
Sukhwinder Panchhi, B. S. Parwana, Jhalmal Singh Dhanda, Baljit Purewal & Kamlesh Rana

Dinde Ne Brekan Singh La
Dinde Ne Brekan Singh La
Sukhwinder Panchhi, B. S. Parwana, Jhalmal Singh Dhanda, Baljit Purewal & Kamlesh Rana

Siftan Kalgidhar Diyan
Siftan Kalgidhar Diyan
Sukhwinder Panchhi, B. S. Parwana, Jhalmal Singh Dhanda, Baljit Purewal & Kamlesh Rana

Hlad De Ajit Te Jujhar
Hlad De Ajit Te Jujhar
Sukhwinder Panchhi, B. S. Parwana, Jhalmal Singh Dhanda, Baljit Purewal & Kamlesh Rana

Lod Surmiyan Nu Hathiaran Di
Lod Surmiyan Nu Hathiaran Di
Sukhwinder Panchhi, B. S. Parwana, Jhalmal Singh Dhanda, Baljit Purewal & Kamlesh Rana

Hai Shaan Khalse Di
Hai Shaan Khalse Di
Sukhwinder Panchhi, B. S. Parwana, Jhalmal Singh Dhanda, Baljit Purewal & Kamlesh Rana

Puttar Govind Singh De
Puttar Govind Singh De
Sukhwinder Panchhi, B. S. Parwana, Jhalmal Singh Dhanda, Baljit Purewal & Kamlesh Rana

Bhaj Adviere Ra Zidar Nu Bhajna
Bhaj Adviere Ra Zidar Nu Bhajna
Sukhwinder Panchhi, B. S. Parwana, Jhalmal Singh Dhanda, Baljit Purewal & Kamlesh Rana

0:00