Artist

Vinod Gujaar

Popular Songs

Kaahe Kare Ho Pyar
Kaahe Kare Ho Pyar
Subhash Ranjan, Shayera Khan, Vinod Gujaar, Vimal Raj & Sanjay Mishra

Dil Ke Baat Batai Kaeese
Dil Ke Baat Batai Kaeese
Suresh Wadkar, Priya Bhattacharya, Vinod Gujaar, Vimal Raj & Bhirug Brunda

Jab Chand Mili Chandni Se
Jab Chand Mili Chandni Se
Vinod Rathod, Vinod Gujaar, Vimal Raj & Bhirug Brunda

0:00