Artist

Ram Bhagat Shamri

Popular Songs

Ri Meri Sunle Jammu Aali
Ri Meri Sunle Jammu Aali
Narendra Kaushik & Ram Bhagat Shamri

Baba Ki Daya Tai Dhol Bajgaye
Baba Ki Daya Tai Dhol Bajgaye
Narendra Kaushik & Ram Bhagat Shamri

Sun Baba Mere Bhuta Nai
Sun Baba Mere Bhuta Nai
Narendra Kaushik & Ram Bhagat Shamri

Mera Baba Se Balkaari
Mera Baba Se Balkaari
Narendra Kaushik & Ram Bhagat Shamri

Mere Ghar Aa Maiya
Mere Ghar Aa Maiya
Narendra Kaushik & Ram Bhagat Shamri

0:00