Artist

Dr. Sukhjinder Kaur

Popular Songs

Kavi Darbaar
Kavi Darbaar
S. Avtar Singh Tari, S. Kulwant Singh Rafiq, S. Rabinder Singh Ji Masroor, Dr. Sukhjinder Kaur, Chanchal Singh Saheb & Traditional

0:00