RAVI RAJASTHANI

New Release

Hindu Hai Mera Dharm
albumHindu Hai Mera Dharm
RAVI RAJASTHANI , Mar 13, 2023

Releases

Hindu Hai Mera Dharm
Hindu Hai Mera Dharm
RAVI RAJASTHANI
Banna Colleja Ri Ladakiya Badmash
Banna Colleja Ri Ladakiya Badmash
RAVI RAJASTHANI & Rama Athwal
Boss Ka Krej
Boss Ka Krej
RAVI RAJASTHANI
Kisi K Lagi
Kisi K Lagi
RAVI RAJASTHANI
Susan Sara Rara 2
Susan Sara Rara 2
RAVI RAJASTHANI
Baap Ji Yaad Kra
Baap Ji Yaad Kra
RAVI RAJASTHANI
Kinnar Roop Mahan
Kinnar Roop Mahan
RAVI RAJASTHANI
Kali Kali Re Badli Gaje
Kali Kali Re Badli Gaje
RAVI RAJASTHANI
Doro Dhaniya Re Naam Ro
Doro Dhaniya Re Naam Ro
RAVI RAJASTHANI
Kesar Kalvi
Kesar Kalvi
RAVI RAJASTHANI

Top Songs

1. Shyam Shyam Bolte Hi
1. Shyam Shyam Bolte Hi
RAVI RAJASTHANI

2. Bulavo Aayo Ram Ko
2. Bulavo Aayo Ram Ko
RAVI RAJASTHANI

5. Geri Geri Birkha
5. Geri Geri Birkha
RAVI RAJASTHANI

6. Banna Colleja Ri Ladakiya Badmash
6. Banna Colleja Ri Ladakiya Badmash
Rama Athwal & RAVI RAJASTHANI

7. Nirdhan
7. Nirdhan
RAVI RAJASTHANI

8. Hindu Hai Mera Dharm
8. Hindu Hai Mera Dharm
RAVI RAJASTHANI

9. Boss Ka Krej
9. Boss Ka Krej
RAVI RAJASTHANI

11. Baap Ji Yaad Kra
11. Baap Ji Yaad Kra
RAVI RAJASTHANI

12. Kisi K Lagi
12. Kisi K Lagi
RAVI RAJASTHANI