Jai Taneja

Albums

Soni
Soni
Jai Taneja, Manish Bhatia & Sachin Bhatia
Rehna Tu Meri
Rehna Tu Meri
Jai Taneja, Manish Bhatia & Sachin Bhatia
Jaana Kahan
Jaana Kahan
Jai Taneja, Elena Liman, Manish Bhatia & Sachin Bhatia
Intezaar
Intezaar
Jai Taneja

Popular Songs

Rehna Tu Meri
Rehna Tu Meri
Jai Taneja, Manish Bhatia & Sachin Bhatia

Intezaar
Intezaar
Jai Taneja

Soni
Soni
Jai Taneja, Manish Bhatia & Sachin Bhatia

Jaana Kahan
Jaana Kahan
Jai Taneja, Elena Liman, Manish Bhatia & Sachin Bhatia

Popular Albums

Soni
Soni
Jai Taneja, Manish Bhatia & Sachin Bhatia
Intezaar
Intezaar
Jai Taneja
Rehna Tu Meri
Rehna Tu Meri
Jai Taneja, Manish Bhatia & Sachin Bhatia
Jaana Kahan
Jaana Kahan
Jai Taneja, Elena Liman, Manish Bhatia & Sachin Bhatia