Artist

Rune Mathisen

Popular Songs

Den tro som Jesus favner
Den tro som Jesus favner
Pastor Wang Quintet, Øystein Wang, Torfinn Wang, Rune Mathisen, Øyvind Gravdal & Roy Nikolaisen [feat. Kjell Pettersen]

O Jesus du som fyller alt i alle
O Jesus du som fyller alt i alle
Kjell Pettersen, Pastor Wang Quintet, Torfinn Wang, Rune Mathisen & Øystein Wang [feat. Kjell Pettersen]

Kom Hellig Ånd med skapermakt
Kom Hellig Ånd med skapermakt
Pastor Wang project [feat. Øystein Wang, Torfinn Wang, Roy Nikolaisen & Rune Mathisen]

Kom Hellig Ånd med skapermakt
Kom Hellig Ånd med skapermakt
Pastor Wang Quintet, Torfinn Wang, Rune Mathisen, Øystein Wang, Roy Nikolaisen & Øyvind Gravdal [feat. Kjell Pettersen]

Folkefrelsar til oss com
Folkefrelsar til oss com
Torfinn Wang, Rune Mathisen, Roy Nikolaisen, Øystein Wang & Pastor Wang Quintet [feat. Kjell Pettersen]

Så ta da mine hender
Så ta da mine hender
Torfinn Wang, Øystein Wang, Rune Mathisen, Øyvind Gravdal & Pastor Wang Quintet [feat. Kjell Pettersen]

Lovsyng vår Herre
Lovsyng vår Herre
Pastor Wang Quintet, Torfinn Wang, Øystein Wang, Rune Mathisen, Øyvind Gravdal & Roy Nikolaisen [feat. Kjell Pettersen]

Deg lysets fader lover vi
Deg lysets fader lover vi
Pastor Wang Quintet, Torfinn Wang, Øystein Wang, Rune Mathisen, Roy Nikolaisen & Øyvind Gravdal [feat. Kjell Pettersen]

Herligste navn
Herligste navn
Pastor Wang Quintet, Torfinn Wang, Øystein Wang, Rune Mathisen & Roy Nikolaisen [feat. Kjell Pettersen]

Jag kan icke rekna dem alla
Jag kan icke rekna dem alla
Pastor Wang Quintet, Torfinn Wang, Rune Mathisen, Øystein Wang & Øyvind Gravdal [feat. Kjell Pettersen]

Folkefrelsar til oss kom
Folkefrelsar til oss kom
Pastor Wang project [feat. Øystein Wang, Torfinn Wang, Øyvind Gravdal, Rune Mathisen & Roy Nikolaisen]

0:00