Swami Shrila Prem Paras

New Release

Jai Maa Narmada
Jai Maa Narmada
Swami Shrila Prem Paras, Feb 13, 2024

Releases

Jai Maa Narmada
Jai Maa Narmada
Single • 2024
Jai Siya Ram
Jai Siya Ram
Single • 2024
Tera tujhko arpan
Tera tujhko arpan
Single • 2022
Hume Osho mil gaye
Hume Osho mil gaye
Single • 2021

Top Songs

1. Shiv Shiv Shiv Shambhu
1. Shiv Shiv Shiv Shambhu
Swami Shrila Prem Paras

2. Sadguru Tumko Pranam
2. Sadguru Tumko Pranam
Swami Shrila Prem Paras

3. Jai Maa Narmada
3. Jai Maa Narmada
Swami Shrila Prem Paras

4. Jai Siya Ram
4. Jai Siya Ram
Swami Shrila Prem Paras [feat. Shrila Tripathi]

5. Tera tujhko arpan
5. Tera tujhko arpan
Swami Shrila Prem Paras [feat. Naveen Kumar & Drums Shivamani]

6. Hume Osho mil gaye
6. Hume Osho mil gaye
Swami Shrila Prem Paras