Artist

Vashali Samant

New Release

Bhavna Sagar - Vol 1
albumBhavna Sagar - Vol 1
Deepali Somaya, Kishor Manraja & Vashali Samant, Oct 14, 2021

Popular Albums

Bhavna Sagar - Vol 1
Bhavna Sagar - Vol 1
Deepali Somaya, Kishor Manraja & Vashali Samant
Yesu Tu Sabse Mahan
Yesu Tu Sabse Mahan
Meenal Jain, Fr Ramesh F D'Souza, Chetna Umarji & Vashali Samant
Silver Jubilee
Silver Jubilee
Fr Ramesh F D'Souza, Anjali Nandgaokar & Vashali Samant

0:00