Κώστας Δούσιας, Κώστας Δούσιας

Top Songs

1. Εργάτης τιμημένος
1. Εργάτης τιμημένος
Κώστας Δούσιας, Κώστας Δούσιας

2. Η βασίλισσα
2. Η βασίλισσα
Κώστας Δούσιας, Κώστας Δούσιας

3. Το καλογεράκι
3. Το καλογεράκι
Κώστας Δούσιας, Κώστας Δούσιας