Artist

Pinaki Nayak

Popular Songs

Ahe Dayamaya
Ahe Dayamaya
Pinaki Nayak, Prafulla Kar & Rama Krushna Nanda

Kaliaa Re Kaliaa
Kaliaa Re Kaliaa
Pinaki Nayak

Rama Bina Narayana
Rama Bina Narayana
Pinaki Nayak, Prem Anand & Basanta Raj Samal

Papa Panke Mana
Papa Panke Mana
Pinaki Nayak, Bharati Krushna & Bhima Bhoi

Emiti Se Brukhya Tie
Emiti Se Brukhya Tie
Pinaki Nayak, Manmath Mishra & Alekh Biswal

Kebe Mu Pakhare
Kebe Mu Pakhare
Pinaki Nayak, Manmath Mishra & Panchanan Nayak

Jete Gachha Lata
Jete Gachha Lata
Pinaki Nayak, Malaya Mishra & Guru Satpathy

Daana Ta Daana
Daana Ta Daana
Pinaki Nayak, Manmath Mishra & Dhruba Das

Dui Bhai Dangare
Dui Bhai Dangare
Pinaki Nayak, Sanjay & Alekh Biswal

Aalo Mausi
Aalo Mausi
Pinaki Nayak, Sanjay & Alekh Biswal

Puri Ki Dori
Puri Ki Dori
Pinaki Nayak, Prem Anand & Basanta Raj Samal

Tame Purire Narahi Jadi
Tame Purire Narahi Jadi
Pinaki Nayak, Prem Anand & Bijaya Malla

Popular Albums

Puni Thare-4
Puni Thare-4
Pinaki Nayak
Suna Salita
Suna Salita
Pinaki Nayak
2003
Rutayani
Rutayani
Pinaki Nayak
2013
Ratna Mandap
Ratna Mandap
Pinaki Nayak
2004
Matha Chandan
Matha Chandan
Pinaki Nayak
2002
Suna Thalia
Suna Thalia
Pinaki Nayak
2001
Nila Kandara
Nila Kandara
Pinaki Nayak
2007
Hatiaa Thakura
Hatiaa Thakura
Pinaki Nayak
1999
Kala Kalasa
Kala Kalasa
Pinaki Nayak
2000
Arunastambha
Arunastambha
Pinaki Nayak
2019
Stuti Chintamani Vol 3
Stuti Chintamani Vol 3
Pinaki Nayak
2009