Artist

Đoàn Việt Phương

Popular Songs

Trăng Khuyết (Instrumental)
Trăng Khuyết (Instrumental)
Vy Thúy Vân [feat. Đoàn Việt Phương]

Liên Khúc Em Về Kẻo Trời Mưa
Liên Khúc Em Về Kẻo Trời Mưa
Yến Ly [feat. Đoàn Việt Phương]

Xin Thời Gian Qua Mau
Xin Thời Gian Qua Mau
Đoàn Việt Phương

Tội Tình
Tội Tình
Vy Thúy Vân [feat. Đoàn Việt Phương]

Ngày Sau Sẽ Ra Sao (Cover Remix)
Ngày Sau Sẽ Ra Sao (Cover Remix)
Lâm Temboys [feat. Đoàn Việt Phương]

LK Em về kẻo trời mưa
LK Em về kẻo trời mưa
Yến Ly & Đoàn Việt Phương, Yến Ly & Đoàn Việt Phương

Xin Thời Gian Qua Mau (Cover Remix)
Xin Thời Gian Qua Mau (Cover Remix)
Lâm Temboys [feat. Đoàn Việt Phương]

Thượng Ẩn
Thượng Ẩn
Đoàn Việt Phương

Mưa Nửa Đêm (Cover Remix)
Mưa Nửa Đêm (Cover Remix)
Lâm Temboys [feat. Đoàn Việt Phương]

Hai trộm hoa rừng
Hai trộm hoa rừng
Hồng Quyên & Đoàn Việt Phương

Liên Khúc Em Về Kẻo Trời Mưa (Beat)
Liên Khúc Em Về Kẻo Trời Mưa (Beat)
Yến Ly [feat. Đoàn Việt Phương]

Về Lại Đồi Sim
Về Lại Đồi Sim
Hồng Quyên [feat. Đoàn Việt Phương]

Popular Albums

Xin Thời Gian Qua Mau
Xin Thời Gian Qua Mau
Đoàn Việt Phương
2020
Thượng Ẩn
Thượng Ẩn
Đoàn Việt Phương
2018