Artist

Yenom Phenom

Popular Songs

Ain't Gone Say Much
Ain't Gone Say Much
E
Yenom Phenom

Everyday
Everyday
E
Yenom Phenom & Trajik Apollo

Let Me Know
Let Me Know
E
Yenom Phenom

Riding
Riding
E
Yenom Phenom

Asshole
Asshole
E
Yenom Phenom

Plastic
Plastic
E
Yenom Phenom

Rain In
Rain In
E
Yenom Phenom

Popular Albums

I Heard
I Heard
E
Yenom Phenom
Riding
Riding
E
Yenom Phenom
Habit
Habit
E
Yenom Phenom
U.G.L.Y.
U.G.L.Y.
E
Yenom Phenom
Flavors
Flavors
E
Yenom Phenom
Walk Away
Walk Away
E
Yenom Phenom
Everyday
Everyday
E
Yenom Phenom & Trajik Apollo
Wanna Know
Wanna Know
E
Yenom Phenom
Yee So Stupid
Yee So Stupid
E
Yenom Phenom
Yee
Yee
E
Yenom Phenom
Dumb Shit
Dumb Shit
E
Yenom Phenom

0:00