Artist

Father Jan Verschueren

Popular Songs

Sambzi: Sambzi 3
Sambzi: Sambzi 3
The Marind Anim of West Papua & Father Jan Verschueren

Sambzi: Bendor 2
Sambzi: Bendor 2
The Marind Anim of West Papua & Father Jan Verschueren

Yarut: Sisir
Yarut: Sisir
The Marind Anim of West Papua & Father Jan Verschueren

Wax Cylinder Recording: Hai Sakarina
Wax Cylinder Recording: Hai Sakarina
The Marind Anim of West Papua & Father Jan Verschueren

Wax Cylinder Recording: Flute Solo
Wax Cylinder Recording: Flute Solo
The Marind Anim of West Papua & Father Jan Verschueren

Ayase: Ayase 2
Ayase: Ayase 2
The Marind Anim of West Papua & Father Jan Verschueren

Yarut: Bokem
Yarut: Bokem
The Marind Anim of West Papua & Father Jan Verschueren

Sambzi: Subamit 2 (II)
Sambzi: Subamit 2 (II)
The Marind Anim of West Papua & Father Jan Verschueren

Gadzi: Gadzi 1
Gadzi: Gadzi 1
The Marind Anim of West Papua & Father Jan Verschueren

Sambzi: Im 2
Sambzi: Im 2
The Marind Anim of West Papua & Father Jan Verschueren

Sambzi: Subamit 2
Sambzi: Subamit 2
The Marind Anim of West Papua & Father Jan Verschueren

Imo: Awi Awi
Imo: Awi Awi
The Marind Anim of West Papua & Father Jan Verschueren

0:00