Artist

Guzel' Akhmetova

Popular Songs

YUgalsyn sagyshlarym
YUgalsyn sagyshlarym
Guzel' Akhmetova

Bar ul mekhebbet
Bar ul mekhebbet
Guzel' Akhmetova

YAratkan chechken bulam
YAratkan chechken bulam
Guzel' Akhmetova

YAktashlarym
YAktashlarym
Guzel' Akhmetova

Kilen toshe
Kilen toshe
Guzel' Akhmetova

Aralar bit erak, aralar
Aralar bit erak, aralar
Guzel' Akhmetova

Karashlaryn
Karashlaryn
Guzel' Akhmetova

Mekhebbetem-tonge abaga
Mekhebbetem-tonge abaga
Guzel' Akhmetova

Balachagym yullary
Balachagym yullary
Guzel' Akhmetova

Enkey
Enkey
Guzel' Akhmetova

Gomerlek digen yarym
Gomerlek digen yarym
Guzel' Akhmetova

Popular Albums

Gomerlek digen yarym
Gomerlek digen yarym
Guzel' Akhmetova

0:00