Artist

Alfa Lateef Fagbayi Oloto

Popular Songs

I Love Allah
I Love Allah
Alfa Lateef Fagbayi Oloto

Eyin Baba Wa Eyin Lya Wa
Eyin Baba Wa Eyin Lya Wa
Alfa Lateef Fagbayi Oloto

Kudirat Abiola
Kudirat Abiola
Alfa Lateef Fagbayi Oloto

Moshood Abiola and Lateef Adebwale
Moshood Abiola and Lateef Adebwale
Alfa Lateef Fagbayi Oloto

Ewa Gbadun Itan Mi
Ewa Gbadun Itan Mi
Alfa Lateef Fagbayi Oloto

Come Back Home
Come Back Home
Alfa Lateef Fagbayi Oloto

Tola-Alibadiru
Tola-Alibadiru
Alfa Lateef Fagbayi Oloto

Darijimi Oluwa Mi
Darijimi Oluwa Mi
Alfa Lateef Fagbayi Oloto

Eji Ki a Se Asalatu Fun
Eji Ki a Se Asalatu Fun
Alfa Lateef Fagbayi Oloto

Ewa Gebadun Itan Mi
Ewa Gebadun Itan Mi
Alfa Lateef Fagbayi Oloto

Onibara
Onibara
Alfa Lateef Fagbayi Oloto

Ese Asalatu Fun
Ese Asalatu Fun
Alfa Lateef Fagbayi Oloto

Popular Albums

Allahu Jalajala Luhu
Allahu Jalajala Luhu
Alfa Lateef Fagbayi Oloto
Lailailalahu
Lailailalahu
Alfa Lateef Fagbayi Oloto
Allahu Jalajala Luhu
Allahu Jalajala Luhu
Alfa Lateef Fagbayi Oloto
Lailailalahu
Lailailalahu
Alfa Lateef Fagbayi Oloto
Allahu Lateef
Allahu Lateef
Alfa Lateef Fagbayi Oloto
Allahu Latif
Allahu Latif
Alfa Lateef Fagbayi Oloto
Allahu Jalajala Luhu
Allahu Jalajala Luhu
Alfa Lateef Fagbayi Oloto
Allahu Lateef
Allahu Lateef
Alfa Lateef Fagbayi Oloto
Allahu Jalajala Luhu
Allahu Jalajala Luhu
Alfa Lateef Fagbayi Oloto
Allahu Lateef
Allahu Lateef
Alfa Lateef Fagbayi Oloto

0:00