Ensemble Oltremontano

Releases

De Vrede van Munster
De Vrede van Munster
Camerata Trajectina & Ensemble Oltremontano

Top Songs

1. Wy Musen willen sluyten
1. Wy Musen willen sluyten
Ensemble Oltremontano & Camerata Trajectina

2. Als hinnen gaen op crucken
2. Als hinnen gaen op crucken
Ensemble Oltremontano & Camerata Trajectina

3. Laet nu de Schaepkens weyden
3. Laet nu de Schaepkens weyden
Ensemble Oltremontano & Camerata Trajectina

4. O Nederlanden
4. O Nederlanden
Ensemble Oltremontano & Camerata Trajectina

5. 'T is genoegh, oorloghsmannen
5. 'T is genoegh, oorloghsmannen
Ensemble Oltremontano & Camerata Trajectina

6. Hoort ghy Borgers
6. Hoort ghy Borgers
Ensemble Oltremontano & Camerata Trajectina

7. Den Geusen haes-op uyt Calloy
7. Den Geusen haes-op uyt Calloy
Ensemble Oltremontano & Camerata Trajectina

8. Een nieu Liedeken van Graeff Jan de Mossel Man
8. Een nieu Liedeken van Graeff Jan de Mossel Man
Ensemble Oltremontano & Camerata Trajectina

9. Gebedt voor de belegeringe van 's Hertogen-Bos
9. Gebedt voor de belegeringe van 's Hertogen-Bos
Ensemble Oltremontano & Camerata Trajectina

11. Eem nieuw Claegh Liedeken van Spinola
11. Eem nieuw Claegh Liedeken van Spinola
Ensemble Oltremontano & Camerata Trajectina

12. Waarom zijt ghy soo langhen tijdt
12. Waarom zijt ghy soo langhen tijdt
Ensemble Oltremontano & Camerata Trajectina

Top Albums

1. De Vrede van Munster
1. De Vrede van Munster
Camerata Trajectina & Ensemble Oltremontano