Ashic Arun

New Release

Odu Odu (From "Kailasa Kasidre")
albumOdu Odu (From "Kailasa Kasidre")
Naveen Sajju & Ashic Arun, Apr 25, 2022

Albums

Odu Odu (From "Kailasa Kasidre")
Odu Odu (From "Kailasa Kasidre")
Naveen Sajju & Ashic Arun
Tanha
Tanha
Ashic Arun
Shores
Shores
Ashic Arun
Chekele
Chekele
Ashic Arun
Hawayein
Hawayein
Ashic Arun
Marjawaan
Marjawaan
Ashic Arun
Chala Main
Chala Main
Ashic Arun
Tu Naa Mila
Tu Naa Mila
Ashic Arun
Terrific Hits 2019 (Kannada)
Terrific Hits 2019 (Kannada)
B. Ajaneesh Loknath, Agnata, Ashic Arun, Anand Rajavikram, Vijeth Krishna, Charanraj MR, Adil Nadaf, Gurukiran, Praveen B V, Pradeep B V, Abhilash Gupta, Manikanth Kadri, Leander Lee Marty, Aparajith Sris, Nakul Abhyankar & Mano Murthy
From the Vault
From the Vault
Ashic Arun

Popular Songs

Chekele
Chekele
Ashic Arun

Odu Odu (From "Kailasa Kasidre")
Odu Odu (From "Kailasa Kasidre")
Naveen Sajju & Ashic Arun

Hawayein
Hawayein
Ashic Arun

Tanha
Tanha
Ashic Arun

Shores
Shores
Ashic Arun

Among the Stars
Among the Stars
Ashic Arun

Arrival
Arrival
Ashic Arun

Who You Are
Who You Are
Ashic Arun

Wonderworld
Wonderworld
Ashic Arun

Wrath
Wrath
Ashic Arun

Evil World
Evil World
Ashic Arun

Popular Albums

Terrific Hits 2019 (Kannada)
Terrific Hits 2019 (Kannada)
B. Ajaneesh Loknath, Agnata, Ashic Arun, Anand Rajavikram, Vijeth Krishna, Charanraj MR, Adil Nadaf, Gurukiran, Praveen B V, Pradeep B V, Abhilash Gupta, Manikanth Kadri, Leander Lee Marty, Aparajith Sris, Nakul Abhyankar & Mano Murthy
Odu Odu (From "Kailasa Kasidre")
Odu Odu (From "Kailasa Kasidre")
Naveen Sajju & Ashic Arun
Chekele
Chekele
Ashic Arun
Hawayein
Hawayein
Ashic Arun
Tanha
Tanha
Ashic Arun
Shores
Shores
Ashic Arun
From the Vault
From the Vault
Ashic Arun
Marjawaan
Marjawaan
Ashic Arun
Chala Main
Chala Main
Ashic Arun
Tu Naa Mila
Tu Naa Mila
Ashic Arun