Madhvacharya

Top Songs

1. Dvadasa Stothram
1. Dvadasa Stothram
M. S. Subbulakshmi, Radha Viswanathan & Madhvacharya

2. Vandithasesha
2. Vandithasesha
Vageesh Bhat, Shyamala G Bhave & Madhvacharya

3. Vande Vandhyam
3. Vande Vandhyam
Vageesh Bhat, Shyamala G Bhave & Madhvacharya

4. Ananda Mukunda
4. Ananda Mukunda
Vageesh Bhat, Shyamala G Bhave & Madhvacharya

5. Kuru Bhunkshva
5. Kuru Bhunkshva
Vageesh Bhat, Shyamala G Bhave & Madhvacharya

6. Vishwa Sthiti Pralaya
6. Vishwa Sthiti Pralaya
Vageesh Bhat, Shyamala G Bhave & Madhvacharya

7. Dvadasa Stotram - 1980
7. Dvadasa Stotram - 1980
M. S. Subbulakshmi, Radha Viswanathan & Madhvacharya

8. Bhakthi Beku
8. Bhakthi Beku
P. B. Sreenivas, T. G. Lingappa & Madhvacharya

9. Nijapoornasukha
9. Nijapoornasukha
Vageesh Bhat, Shyamala G Bhave & Madhvacharya

10. Avanath Sreepathi
10. Avanath Sreepathi
Vageesh Bhat, Shyamala G Bhave & Madhvacharya

11. Athimatha Thamogiri
11. Athimatha Thamogiri
Vageesh Bhat, Shyamala G Bhave & Madhvacharya

12. Vasudeva Parimeya
12. Vasudeva Parimeya
Vageesh Bhat, Shyamala G Bhave & Madhvacharya

Related Playlists

Best of P. B. Sreenivas (Kannada)
Best of P. B. Sreenivas (Kannada)
P. B. Sreenivas, Vijaya Bhaskar, Sorat Ashwath and more