ชินกร ไกรลาศ

Top Songs

1. เห่ครุฑ
1. เห่ครุฑ
ชินกร ไกรลาศ

2. ไกรทอง
2. ไกรทอง
ชินกร ไกรลาศ

3. รจนา
3. รจนา
ชินกร ไกรลาศ

4. ใจพ่อใจแม่
4. ใจพ่อใจแม่
ชินกร ไกรลาศ

5. ลูกโจรกลับใจ
5. ลูกโจรกลับใจ
ชินกร ไกรลาศ

6. ริมไกรลาศ ตอนที่ 1
6. ริมไกรลาศ ตอนที่ 1
ชินกร ไกรลาศ

7. พรหมทัต
7. พรหมทัต
ชินกร ไกรลาศ

8. รักเดียวใจเดียว
8. รักเดียวใจเดียว
ชินกร ไกรลาศ

9. ริมไกรลาศ ตอนที่ 2
9. ริมไกรลาศ ตอนที่ 2
ชินกร ไกรลาศ

10. เห่ฉิมพลี
10. เห่ฉิมพลี
ชินกร ไกรลาศ

11. คนธรรพ์
11. คนธรรพ์
ชินกร ไกรลาศ

12. ชาละวัน
12. ชาละวัน
ชินกร ไกรลาศ