Lal Ratnakar Singh

Top Songs

1. Dhan Ghabu Kudu
1. Dhan Ghabu Kudu
Anuradha Paudwal, Saroj Nanda & Lal Ratnakar Singh

2. Dhula Pare Baja Bajania
2. Dhula Pare Baja Bajania
Akshaya Mohanty & Lal Ratnakar Singh