Vishal Sinha

New Release

Satal Raha Rajaiya Me
albumSatal Raha Rajaiya Me
Hema Happy & Vishal Sinha, Jan 24, 2023

Releases

Satal Raha Rajaiya Me
Satal Raha Rajaiya Me
Hema Happy & Vishal Sinha
Gomnei
Gomnei
Vishal Sinha
Kala Meipa
Kala Meipa
Vishal Sinha
Epeitto Kumpei
Epeitto Kumpei
Vishal Sinha
Dil Ke Daradiya
Dil Ke Daradiya
Vishal Sinha & Onkar Anubhavi
Kacha Badam
Kacha Badam
Vishal Sinha
Naag Ke Harwa
Naag Ke Harwa
Vishal Sinha & Omkar Anubhawi
Gota Lagwadi A Sajanwa
Gota Lagwadi A Sajanwa
Vishal Sinha & Omkar Anubhawi

Top Songs

2. Satal Raha Rajaiya Me
2. Satal Raha Rajaiya Me
Hema Happy & Vishal Sinha

3. Nach Patarki
3. Nach Patarki
Vishal Sinha

4. Gomnei
4. Gomnei
Vishal Sinha

5. Kala Meipa
5. Kala Meipa
Vishal Sinha

6. E Madane
6. E Madane
Vishal Sinha

7. Kadat Thayau
7. Kadat Thayau
Vishal Sinha

8. Nwarouri
8. Nwarouri
Vishal Sinha

9. Miyou Saloilu
9. Miyou Saloilu
Vishal Sinha

10. Tei
10. Tei
Vishal Sinha

Top Albums

1. Epeitto Kumpei
1. Epeitto Kumpei
Vishal Sinha