Σταύρος Αβράμογλου

Top Songs

1. Η Ρωμανίαν Επάρθεν
1. Η Ρωμανίαν Επάρθεν
Σταύρος Αβράμογλου

2. Η Κορ' Επήεν Σο Παρχάρ
2. Η Κορ' Επήεν Σο Παρχάρ
Σταύρος Αβράμογλου

3. Θάλασσα Μαύρη Θάλασσα
3. Θάλασσα Μαύρη Θάλασσα
Σταύρος Αβράμογλου

4. Τσάμπασιν
4. Τσάμπασιν
Σταύρος Αβράμογλου

5. Αητέντσ Επεριπέτανεν
5. Αητέντσ Επεριπέτανεν
Σταύρος Αβράμογλου

6. Πατρίδα μ Αραεύωσε
6. Πατρίδα μ Αραεύωσε
Σταύρος Αβράμογλου

7. Ο Μάραντον
7. Ο Μάραντον
Σταύρος Αβράμογλου

8. Την Πατρίδα μ Έχασα
8. Την Πατρίδα μ Έχασα
Σταύρος Αβράμογλου

9. Για Σένα Μαυρομάτα Μου
9. Για Σένα Μαυρομάτα Μου
Αγάθωνας Ιακωβίδης & Σταύρος Αβράμογλου

10. Καϊξής
10. Καϊξής
Σταύρος Αβράμογλου