Artist

Chokolate Shake

Popular Songs

So Far Gone
So Far Gone
E
Chokolate Shake

Over and Over
Over and Over
E
Chokolate Shake

Juice (feat. J.R.)
Juice (feat. J.R.)
E
Chokolate Shake [feat. J.R.]

On Ten
On Ten
E
Chokolate Shake

It's Up to Him
It's Up to Him
E
Chokolate Shake

Memories
Memories
E
Chokolate Shake

Thug Bitch
Thug Bitch
E
Chokolate Shake

Nightmare
Nightmare
E
Chokolate Shake

Popular Albums

W.P.O.V.
W.P.O.V.
E
Chokolate Shake
Thug Bitch
Thug Bitch
E
Chokolate Shake
Memories
Memories
E
Chokolate Shake
Juice (feat. J.R.)
Juice (feat. J.R.)
E
Chokolate Shake [feat. J.R.]
On Ten
On Ten
E
Chokolate Shake

0:00