Artist

Kenny Giordano

Popular Songs

I Wonder
I Wonder
Kenny Giordano

Sweet Caroline
Sweet Caroline
Kenny Giordano

If I Never Met You
If I Never Met You
Kenny Giordano

Let the Song Be Right
Let the Song Be Right
Kenny Giordano

What Was He Thinking?
What Was He Thinking?
Kenny Giordano

Come Take Me Tonight
Come Take Me Tonight
Kenny Giordano

Cecilia
Cecilia
Kenny Giordano

Hotel California
Hotel California
Kenny Giordano

Moonshadow
Moonshadow
Kenny Giordano

Popular Albums

Let the Songs Be Right
Let the Songs Be Right
Kenny Giordano
2013

0:00