Artist

Sonam Kalra

Popular Songs

Synthesis - The Indian Muse
Synthesis - The Indian Muse
Ravi Iyer [feat. Fazal Qureshi, Sunita Bhuyan, Sonam Kalra, Kutle Khan, Dhanashree Pandit Rai, Nathulal Solanki, Pt. Ajay Prasanna, Sridhar Parthasarthy, Vijay Chavan, Ambi Subramaniam, Aditi Bhagwat, Naviin Gandharv, Sohini RoyChowdhury, Anushree Gupta, Nazir Ganaie, Hidayat Husain Khan & K. C. Loy]

Man Manam
Man Manam
Sonam Kalra, The Sufi Gospel Project, Ahsaan Ali Qawwal, Muzaffar Ali & Hazrat Shah Niyaz Barelvi

Gayatri Mantra
Gayatri Mantra
Sonam Kalra

Chal Bulleya
Chal Bulleya
Sonam Kalra

Alfat
Alfat
Sonam Kalra

Silent Night
Silent Night
Sonam Kalra

Log Down
Log Down
Sonam Kalra

Popular Albums

Synthesis - The Indian Muse
Synthesis - The Indian Muse
Ravi Iyer [feat. Fazal Qureshi, Sunita Bhuyan, Sonam Kalra, Kutle Khan, Dhanashree Pandit Rai, Nathulal Solanki, Pt. Ajay Prasanna, Sridhar Parthasarthy, Vijay Chavan, Ambi Subramaniam, Aditi Bhagwat, Naviin Gandharv, Sohini RoyChowdhury, Anushree Gupta, Nazir Ganaie, Hidayat Husain Khan & K. C. Loy]
2021
Chal Bulleya
Chal Bulleya
Sonam Kalra
2022
Gayatri Mantra
Gayatri Mantra
Sonam Kalra
2022
Log Down
Log Down
Sonam Kalra
2020
Alfat - Single
Alfat - Single
Sonam Kalra
2019
Silent Night
Silent Night
Sonam Kalra
2022