Artist

Bhai Swaran Singh

Popular Songs

Raga Gaud Tal - Ektal - Mo Kau Tar Le Rama Tar Le
Raga Gaud Tal - Ektal - Mo Kau Tar Le Rama Tar Le
Bhai Avtar Singh Ragi, Bhai Baldeep Singh & Bhai Swaran Singh

Raga Bihag Tal - Suttal - Jin Prem Kio Tin Hi Prabh Paeo
Raga Bihag Tal - Suttal - Jin Prem Kio Tin Hi Prabh Paeo
Bhai Avtar Singh Ragi, Bhai Baldeep Singh & Bhai Swaran Singh

Raga Sorath Tal - TintalHar Jio Kripa Karho Tum Peare
Raga Sorath Tal - TintalHar Jio Kripa Karho Tum Peare
Bhai Avtar Singh Ragi, Bhai Baldeep Singh & Bhai Swaran Singh

Raga Kalyan Tal - Keshava - Meraj Hairal Ratan Nam Har Basea
Raga Kalyan Tal - Keshava - Meraj Hairal Ratan Nam Har Basea
Bhai Avtar Singh Ragi, Bhai Baldeep Singh & Bhai Swaran Singh

Raga Bilaval Tal - Keharva - Manbedhea Dayal Seti Meri Mai
Raga Bilaval Tal - Keharva - Manbedhea Dayal Seti Meri Mai
Bhai Avtar Singh Ragi, Bhai Baldeep Singh & Bhai Swaran Singh

Raga Bhairavi Tal - Rupak - Ek Pita Ekas Ham Barak
Raga Bhairavi Tal - Rupak - Ek Pita Ekas Ham Barak
Bhai Avtar Singh Ragi, Bhai Baldeep Singh & Bhai Swaran Singh

Raga Ramkali Ta - Punjabi Dhamar - Man Ram Nama Bedhiale
Raga Ramkali Ta - Punjabi Dhamar - Man Ram Nama Bedhiale
Bhai Avtar Singh Ragi, Bhai Baldeep Singh & Bhai Swaran Singh

Mool Mantra
Mool Mantra
Bhai Kultar Singh & Bhai Swaran Singh

Rake Rakhenahaar
Rake Rakhenahaar
Bhai Kultar Singh & Bhai Swaran Singh

Wahe Guru Wahe Jio
Wahe Guru Wahe Jio
Bhai Kultar Singh & Bhai Swaran Singh

Guru Ram Das
Guru Ram Das
Bhai Kultar Singh & Bhai Swaran Singh

Popular Albums

Morning Raag Aquarian Sadhana
Morning Raag Aquarian Sadhana
Bhai Kultar Singh, Haridass Kaur & Bhai Swaran Singh
Diwali Di Raat Diwe Baliyan
Diwali Di Raat Diwe Baliyan
Bhai Swaran Singh

0:00