Artist

Rajiv Bhalla

Popular Songs

O Teri
O Teri
Rajiv Bhalla & Akshay Saxena

Bhojhal Se
Bhojhal Se
KK, Rajiv Bhalla & Amitabh Varma

Nitt khair
Nitt khair
Rajiv Bhalla

Hasrat
Hasrat
Rajiv Bhalla

I Love You
I Love You
Rajiv Bhalla

Creator
Creator
Rajiv Bhalla

Bhojhal Se (Remix)
Bhojhal Se (Remix)
KK, Paroma Dasgupta, Rajiv Bhalla & Amitabh Varma

Wundoo Yeredoo
Wundoo Yeredoo
Rajiv Bhalla

Popular Albums

O Teri
O Teri
Gj Singh, Hard Kaur & Rajiv Bhalla
Creator
Creator
Rajiv Bhalla
Hasrat
Hasrat
Rajiv Bhalla
Nitt khair
Nitt khair
Rajiv Bhalla
I Love You
I Love You
Rajiv Bhalla

0:00